Портативен имуноанализатор за количествено определяне на следните показатели:
HbA1c, CRP, MAU, CysC, b2-microglobuline, Procalcitonin, D-Dimer, cTnI, CK-MB, Myoglobin, NT-proBNP, LH, C-Peptide, AFP, Ferritin, IgE.

Web Analytics